Ngày 01: KHAI GIẢNG

Nội dung chi tiết
 • Giao lưu làm quen khai khoá

 • Phổ biến nội quy chung

 • Giới thiệu bộ máy nhân sự đồng hành

 • Phát đồng phục và đồ bếp

 • Tiệc khai giảng

Ngày 02: ĐÀO TẠO CÔNG THỨC, ĐỊNH LƯỢNG VÀ CÁC NGUYÊN LIỆU

Nội dung chi tiết
 • Các nguyên liệu về Thịt Bò

 • Các nguyên liệu gia vị nấu Phở Bò

 • Các nguyên liệu Rau, Hành ăn Phở Bò

 • Các gia vị ăn kèm Phở Bò

 • Công thức và định lượng gia vị nấu nước dùng

 • Công thức định lượng rau, hành ăn kèm phở

 • Công thức định lượng nấu Phở Gà

Ngày 03: THỰC HÀNH SƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU

Nội dung chi tiết
 • Thực hành sơ chế thịt tái, chín, nạm, gầu, bắp, gân, đuổi

 • Thực hành sơ chế các nguyên liệu gia vị nấu phở

 • Thực hành sơ chế các nguyên liệu rau, hành ăn phở

 • Thực hành sơ chế các gia vị ăn kèm phở bò

 • Thực hành cân gia vị và chế nước phở, lẩu

 • Thực hành nấu Phở Gà chuyên sâu

Ngày 04: ĐÀO TẠO CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỊT

Nội dung chi tiết
 • Chế biến các loại thịt bắp, gầu, gân, đuôi, sách, cuống tim, tuỷ

 • Đào tạo ninh xương nấu nước dùng

 • Đào tạo chế nước dùng phở để bán hàng

 • Đào tạo định lượng 1 bát phở

 • Trực tiếp pha nước canh

 • Trực tiếp làm giỏ gia vị phở

 • Bảo quản thịt sóng, chín

 • Bảo quản rau hành

 • Bảo quản bánh phở

 • Bảo giản gia vị ăn kèm phở

Ngày 05 06 07: THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG (SÁNG)

Nội dung chi tiết
 • Sơ chế xương, thịt

 • Cách làm giỏ quả

 • Cách ninh xương

 • Cách cân gia vị

 • Học bò sốt vang

 • Lẩu đuôi bò (tặng)

 • Lâu riêu uyên ương (tặng)

 • Lẩu bò nhúng dấm (tặng)

Ngày 08 09 10: THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG (SÁNG)

Nội dung chi tiết
 • Trực tiếp trần bánh bán hàng

 • Trực tiếp chia thịt bán hàng

 • Trực tiếp chan nước phở bán hàng