NHÀ HÀNG CƠ SỞ 1 và 3

66 và 68, Giáp Hải, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 6:00 Sáng

Thực đơn chính: Phở Bò, Phở Gà, Cơm Rang

Liên hệ đặt bàn

NHÀ HÀNG CƠ SỞ 2

Số 1, Lý Thánh Tông, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 6:00 Sáng

Thực đơn chính: Phở Bò, Phở Gà, Cơm Rang

Liên hệ đặt bàn